Sinanggar Tullo - Victor Hutabarat

Lirik lagu batak Pos Ni Uhur - Victor Hutabarat

Sinanggar tulo tulo a tulo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tullo tullo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.

tudia ma luluan da goreng goreng bahen soban.
sai tu dia ma luluan da boru tobing sian dongan.

sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.

ai sibuk sada bogung da sai tu pe be sa karimpang.
sai manipung rap tu toru sai mangangkat rap tu gijang.

sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.

sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.

sahat sahat ni soru sai sahat ma tu bontean.
sai sahat hita mangolu sai sahat tu panggabean.

sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo tullo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.
sinanggar tulo a tullo.

Popular posts from this blog

Rauli

Rap

Maumere Gemu Fa Mi Re

Songon Lali

SIPATA

O Duma

Tangishu Tu Da Inang