Putus Sikkola

Unang marsak ho.
amang sinuan tunas.
ala naung suda gogo au.
putus sikkola ho hasian nalagu.

lao ma ho amang.
marjalang tu na dao.
balao ma ho o tondikku.
borhat ma damang.
tu luat na leban.

tangiang hi ma amang.
na mandongani ho di luat na dao.
anggiat horas ho.
dapot ho ni luluan mu amang.

molo dukkon sahat ho amang.
tu nasinitta sitta ni roham.
tongos surat paboa baritam.
lao paposhon rohakki amang.

lao ma ho amang.
marjalang tu na dao.
balao ma ho o tondikku.
borhat ma damang.
tu luat na leban.

tangiang hi ma amang.
na mandongani ho di luat na dao.
anggiat horas ho.
dapot ho ni luluan mu amang.

molo dukkon sahat ho amang.
tu nasinitta sitta ni roham.
tongos surat paboa baritam.
lao paposhon rohakki amang.

tangiang hi ma amang.
na mandongani ho di luat na dao.
anggiat horas ho.
dapot ho ni luluan mu amang.

molo dukkon sahat ho amang.
tu nasinitta sitta ni roham.
tongos surat paboa baritam.
lao paposhon rohakki amang.

Popular posts from this blog

Rauli

Rap

Maumere Gemu Fa Mi Re

Songon Lali

SIPATA

O Duma

Tangishu Tu Da Inang