Inang

Lirik Lagu Batak Campuran Terbaru "Inang", Lirik lagu batak pop "Inang", lirik lagu batak judul "Inang", lagu batak "Inang" oleh Jessica Nainggolan , lagu Jessica Nainggolan

Lirik lagu batak "Inang"

inaang, boasama tangishonon mu sude sitaonokki.
inaang, boasa ma sai solsolan mu sude sidangolon ki.
sude halungunon ki.

arian nang bodari ale-inaang.
ilu sai maraburan.
sibaran lapa lapa ale-inaang.
unang be sai solsoli.

inaang, sai tangiang hon au inangda.
anak mu nadangol on.
inaang, apusi ma ilum inangda.
sude hutaon do i, pasonang ma roham.

arian nang bodari ale-inaang.
ilu sai maraburan.
sibaran lapa lapa ale-inaang.
unang be sai solsoli.

inaang, sai tangiang hon au inangda.
anak mu nadangol on.
inaang, apusi ma ilum inangda.
sude hutaon do i, pasonang ma roham.

inaang, apusi ma ilum inangda.
sude hutaon do i, pasonang ma roham.
- A - | - B - | - C - | - D - | - E - | - F - | - G - | - H - | - I - | - J - | - K - | - L - | - M - | - N - | - O - | - P - | - Q - | - R - | - S - | - T - | - U - | - V - | - W - | - X - | - Y - | - Z -

Top