Silaosi Poda

Lirik Lagu Batak Campuran Terbaru "Silaosi Poda", Lirik lagu batak pop "Silaosi Poda", lirik lagu batak judul "Silaosi Poda", lagu batak "Silaosi Poda" oleh Jack Marpaung, lagu jack marpaung

Lirik lagu batak "Silaosi Poda"

di na lao borhat ho amang.
na tu jakarta i na marsikkola i.
hu sikkophon do sude amang.
tading tading ni amang mi na lao borhat i.

huungkithon do o tondiku.
gunop tu gambo i na di balian i.
hutaonton do ale amang.
manggugut sira dongan ni lasiak sirapu i.

hape ndang na marsikkola ho na di jakarta i.
gabe di dongani ho ma angka silaosi poda i.
sega ni pikkiran mi.

marisuang ma i sude da na huula i.
maradu so sikkola anggim dohot ibotomi.
suda ni gogoki.

boasa songon i amang pambahenanmu tondiku.
so dibereng ho ahu naung marsikkor on.
tung pe songon i amang ingot ma au inang mon.
sarihon ma angka anggim dohot ibotomi.

ho nama nian ale amang.
na huparbaga i lao pangaluanki.
tu ho nama nian o tondiku.
pangusandean ni anggi dohot iboto mi.
- A - | - B - | - C - | - D - | - E - | - F - | - G - | - H - | - I - | - J - | - K - | - L - | - M - | - N - | - O - | - P - | - Q - | - R - | - S - | - T - | - U - | - V - | - W - | - X - | - Y - | - Z -

Top