Ho Do Na Dirohangki

Lirik Lagu Batak Campuran Terbaru "Ho Do Na Dirohangki", Lirik lagu batak pop "Ho Do Na Dirohangki", lirik lagu batak judul "Ho Do Na Dirohangki", lagu batak "Ho Do Na Dirohangki" oleh Lae 2 Rock, lirik lagu Lae 2 Rock

Lirik lagu batak "Ho Do Na Dirohangki"

pos ma roham da ito.
tung naso lupa do au.
disasude janjikki tuho.
ho do na dirohakki.

sotung gabe muba roham.
tuau ito hasian.
nang pe godang parsoalan i.
di pardalananta i.

sai malungun do au.
molo dao sian ho.
sai malungun rohakki.
molo soada ho dilambungki.

aha pe namasa ito.
anggo rohakki dang na muba tuho.
aha pe naro tu au hasian.
anggo rohakki holan tuho.

ingot ma ito manjou tuhan i.
ingot ma hasian holong ni rohakki.
holan tu ho.

aha pe namasa ito.
anggo rohakki dang na muba tuho.
aha pe naro tu au hasian.
anggo rohakki holan tuho.

ingot ma ito manjou tuhan i.
ingot ma hasian holong ni rohakki.
holan tu ho.
- A - | - B - | - C - | - D - | - E - | - F - | - G - | - H - | - I - | - J - | - K - | - L - | - M - | - N - | - O - | - P - | - Q - | - R - | - S - | - T - | - U - | - V - | - W - | - X - | - Y - | - Z -

Top