SIPATA

Sipata dihasasadaonku
olo do targombar bohimi
hundul ma au martutukkian
huhut manetek ilukki

Sipata dihatuaonhon
olo do taringot au tu ho
huingot ma akka naung salpu
taboni pargaulan ta ujui

Hape lao doho
sian lambung ki
naso sian panagaman
putus ma sude harapan ki
nang hasonangan
na di tingki i….

Ho ho ho ho ho ho
nuaeng diujung ni ngolungku
ho ho ho ho ho ho
masihol do rohangku mida ho

Naeng ma nian naeng ma nian
pajumpang au dohot ho muse
naeng ma nian hu ida ho hu tiop
tangan mi tagam so mate au…..

Top