Unang Sai Ro Be Ho

Unang sai ro be ho ito mandapotton au
Unang sai rungkari be akka naung salpu i
Jala unang sungguli be taringot holong i
Ai nungnga suda be holong ni rohaki
Dungkon di ose ho padan naung ta pudun i

Tung manang na magargar pe dolok tolong i
Manang tung na mahiang pe tao ni silalahi
Ianggo rohaki ito dang mulak be tu ho
Ai tung mansai hansit di baen ho tu au
Di tikki pengangguran au di tinggalhon ho do au

Reff...

Lupahon ma au ito sian bagas rohami
Unang sai ro be ho ito mandapotton au
Tung piso sian ginjang,sakkalan sian toru
Ianggo rohaki nga sae be tu ho ito
- A - | - B - | - C - | - D - | - E - | - F - | - G - | - H - | - I - | - J - | - K - | - L - | - M - | - N - | - O - | - P - | - Q - | - R - | - S - | - T - | - U - | - V - | - W - | - X - | - Y - | - Z -

Top