Sayang Ni Holong Hi

Nunga leleng ito hita mardongan
Sahata jala marsihaholongan
Tung na so sirang hita nadua

Boasa ma ito laos gabe muba
Holongni rohami da hasian
Aha Alana, tung so huboto
Manang na aha nasala na hubahen

Sian ias ni rohakku do
Mangkaholongi ho ito salelengon
Hape dipermeam-meam ho
Burju ni rohakki dahasian

Sayang nai dibahen ho ito
Sayang ni holong hi….

Top