Rap hon ilukki

Rap hon ilukki ito
Ro au mandapothon ho

Sude na hutinggalhon do
Alani ni ho

Dukkon ho hutanda
Manolsoli ma nang au

Boasa ma gabe soada
Alus mu tu au

Reff.
Marsiak bagi au
Holan mangoloi hatam

Molo gabe inama
Aha be diau

Sapata ni iluki
Alusi ma au disi

Ai nungga tung massai risi
Ate atekki

Top