Nungnga Diboto Ho Hian

Nungnga diboto ho hian
Manang na boha au ito

Naso tupa manolsoli ho ito
Tu au bagian lapung on

Hape marune do nian
Sahat do napinarsittai

Sude nungnga dipasahat ho tu au
Nasa holong ni rohami


Reff.
Borngini ditogihon ho do au
Pasahathon naung taulahoni

Hape dung sahat ho didalani
Pittor ro tulang mangambati ho

Unang be sai solsoli au
Manang na boha ho ito

Sai marsapata tu amang mi maho
Tung manang na beha pe ho

Top