Nasonang Do Hita Nauda

Nasonang do hita nauda
Saleleng au rap dohot ho

Nang rodi nasari matua
Sai tong ingoton hu do ho

Reff :
Hupeop sude denggan ni basam
Huboto tu au do roham

Nasonang do hita nadua
Saleleng au rap dohot ho

Nang rodi nasari matua
Sai tong ingoton hu do ho

Top