Napuran Sakkababa

Aha be inang sidohonon ku
Dia be inang sisolsolan hu

Naung dibahen ho do dainang
Nasa tolap mu

Pasikkolahon au inang anggiat maju
Hape sibaran hi do dainang gabe alokku

Putus ditonga dalan do anggo sita sitakku
Sipata ma inang mandele au

Molo sai hurimangi pambaenan mu
Sipata do inang dihorting ho siubeon mu

Asa adong ma ganup bulan tongoson mu
Hape marisuang doi sude pambaenan mi
Parjalang naso dapot tuppal au inang

Reff.
Tung aha be inang na hujambari
Marsak rohakki sai marpikkiri

Bulan marsalpuan
Taon marsibolusan

Goar nama anak mu adong diparrattoan
Napuran sakkababa pe inang dang tartongosson

Bulan nadi ginjang pardomuan ni simalolong
Paboa ma bulan bagian hon da tudainang

Unang dainangi
Mago mago dipakkiriman
Paboa ma bulan au nasai diparalangan


Top