Molo Margaitar

Molo margitar au ito
Bege ma soarana i

Di gitar i do au ro
Di si do au mandok tu ho

Ue alusi au ito

Molo marende au ito
Bege ma nang hata na i

Di ende i do au ro
Di si do au mandok tu ho

Ue alusi au ito

Reff.
Molo hubaen marlogu sada
Ihuthon au marlogu dua

Ai molo ho sai dilambung hu
Saleleng ni tung sonang do

Top