Manganju Ma Dainang

Inang dainang ni anakkonhu...
Unang be sai holan namuruk ho tu au parsonduk bolonhu
ai tung palambas ma roham inang
marnida au da hasian
unang be sai holan namuruk ho
tu au siadopan mon...


Ai nang, sian mulana pe inang...
Takkas doi diboto ho hasianhu, dahasomalanhi...
Parrude rude do au inang...
Jala paredang edang i borhat dimanogot nai...
Mulak martonga borngini.

Reff :
Beha ma dohononhu da inang...
Nga hasomalani alai sahit nasoboi haubatan, ma on diau inang...
Ala ni i manganju ma dainang...
Unang sai muruk ho unang diboto halak...
Nasongon on sitaonon ta hasian.

Top