Loas au tu si lomo ni rohakki

Oh bulan na di ginjang
Sondangi au bulan

Dohot sondang nauli jala torang
Oh inang pangitubu

Da inang na uli lagu
Loas au tu si lomo ni rohakki

Reff :
Sirang mahape
Au sian ho ale inang

Tinggal hononku maha pe
Sude sidongan magodang

Oh inang pangintubu
Da inang nauli lagu

Loas au tu si lomo ni rohakki

Top