Cintaki Holan Tu Ho

Aha do haccit ni rohami hubahen.
Paboama tu ahu ito dihahurangangki.
Unang be, unang be sai ingot be sude.
Ro ma ho, mulak ma ho tu ahu.
Ai holan ho dirohangki.

Unang tinggalhon ahu.
Unang pasombu ahu.
Sasada ahu lungun-lungunan.
Ai holan ho do hasian.

Na boi pasonang rohangki.
Cintaki holan tu ho.
Ito hasian nalagu.
Holongki holan tu ho.

Ito hasian nabasa.
Unang be, unang be sai ingot be sude.
Ro ma ho, mulak ma ho tu ahu.

Ai holan ho dirohangki.
Unang tinggalhon ahu.
Unang pasombu ahu.
Sasada ahu lungun-lungunan.

Ai holan ho do hasian.
Na boi pasonang rohangki.

Cintaki holan tu ho.
Ito hasian nalagu.
Holongki holan tu ho.
Ito hasian nabasa.

Cintaki holan tu ho.
Ito hasian nalagu.
Holongki holan tu ho.
Ito hasian nabasa.

Top